Legislație

HCLM nr. 692/14.12.2023 -Modificarea HCLM 507 din 30.09.2019 referitoare la Organizarea si desfasurarea activitatii de transport in regim de taxi in Mun. Braila

HCLM nr. 691/14.12.2023 – Modificarea HCLM 282 din 27.10.2015 referitoare la aprobarea inregistrarii si tinerii evidentei vehiculelor si utilajelor pt care nu exista obligatia inmatricularii

HCLM nr. 690/14.12.2023 – Modificarea HCLM 238 din 29.05.2020 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serv. transport public local de calatori prin curse regulate auto si electric din Mun.Braila

HCLM nr. 689 /14.12.2023 – Modificarea HCLM 130 din 30.05.2014 referitoare la Inregistrarea si tinerea evidentei mopedelor

HCLM nr. 680 /14.12.2023 – Aprobarea Normelor de fundamentare a tarifelor practicate de STPLCAP Braila incepand cu 01.01.2024

HCLM nr. 317/15.06.2023 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 469/17.09.2020 privind „Aprobarea normelor privind desfasurarea curselor de agrement cu nava de pasageri „Chira Chiralina” si a tarifelor pe categorii de prestatii”

HCLM nr. 732/27.12.2022 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 238/29.05.2020 referitoare la „Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila”

HCLM nr. 731/27.12.2022 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 507/30.09.2019 referitoare la „Organizarea și desfășurarea activității de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare”

HCLM nr. 730/27.12.2022 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 282/27.10.2015 referitoare la „Aprobarea înregistrării și ținerii evidenței vehiculelor și utilajelor pentru care nu există obligația înmatriculării, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002″

HCLM nr. 729/27.12.2022 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 130/30.05.2014 referitoare la „înregistrarea și ținerea evidenței mopedelor conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.R. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002″

HCLM nr. 723/27.12.2022 – Lista tarifelor practicate de STPLCAP Braila incepand cu 01.01.2023

HCLM nr. 724/27.12.2021 – Lista tarifelor practicate de STPLCAP Braila incepand cu 01.01.2022

HCLM nr. 725/27.12.2021 – Privind modificarea HCLM 130 din 2014 – Taxe inregistrare mopede incepand cu 01.01. 2022

HCLM nr. 726/27.12.2021 – Privind modificarea HCLM 282 din 2015 – Taxe inregistrare vehicule si utilaje lente incepand cu 01.01.2022

HCLM nr. 727/27.12.2021 – Privind modificarea HCLM 507 din 2019 – TAXI și Dispecerate TAXI – taxe incepand cu 01.01.2022

HCLM nr. 654/25.11.2021Privind modificarea si completarea HCLM 507 din 2019-ref. la organizarea si desfasurarea activitatii de transport in regim de taxi in Mun. Braila

HCLM nr. 469/17.09.2020Aprobarea normelor privind desfasurarea curselor de agrement cu nava de pasageri Chira Chiralina si a tarifelor pe categorii de prestatii

HCLM nr. 238/29.05.2020 – Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate auto si electric din Municipiul Braila

HCLM nr. 507/30.09.2019 – Organizarea §i desfa§urarea activitatii de transport in regim de taxi in Municipiul Braila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul in
regim de taxi §i in regim de inchiriere, cu modificarile §i completarile ulterioare.

HCLM nr. 446/29.08.2019 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 620/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de Funcţii ale SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ.”

HCLM nr. 244/29.05.2019 – Aprobarea contractelor – cadru de prestari servicii In zona de administrare portuara a serviciului de Transport Public Local de Calatori si Administrare Portuara Braila, km fluvial 170+875 – km fluvial 175+800.

HCLM nr. 282/27.10.2015 – Aprobarea inregistrarii si tinerii evidentei vehiculelor si utilajelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii, conform prevederilor OUG nr 195/2002

HCLM nr. 130/30.05.2014 – Inregistrarea §i tinerea evidentei mopedelor conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata ,
cu modificarile §i completarile ulterioare §i a H.G.R. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002

HCLM nr. 343/21.11.2008 – Organizarea si desfasurarea activitatii de Dispecerat Taxi in Municipiul Braila