Legislatie

HCLM nr. 238/29.05.2020 – Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate auto !?i electric din Municipiul Braila

HCLM nr. 736/23.12.2019 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 130/30.05.2014 referitoare la „Înregistrarea și ținerea evidenței mopedelor conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.G.R. nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002”

HCLM nr. 735/23.12.2019 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 722/20.12.2018 referitoare la „Aprobarea Normelor metodologice de calcul a tarifelor pentru efectuarea de prestaţii pentru terţi de către Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila şi a Listei tarifelor percepute de Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila”

HCLM nr. 734/23.12.2019 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 507/30.09.2019, referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în Municipiul Brăila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare”

HCLM nr. 733/23.12.2019 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 342/21.11.2008 referitoare la „Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de închiriere (rent-a-car) în Municipiul Brăila”

HCLM nr. 732/23.12.2019 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 282/27.10.2015 referitoare la „Aprobarea înregistrării şi ţinerii evidenţei vehiculelor şi utilajelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002”

HCLM nr. 507/30.09.2019 – Organizarea §i desfa§urarea activitatii de transport in regim de taxi in Municipiul Braila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul in
regim de taxi §i in regim de inchiriere, cu modificarile §i completarile ulterioare.

HCLM nr. 446/29.08.2019 – Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 620/21.12.2017 referitoare la „Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de Funcţii ale SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ.”

HCLM nr. 244/29.05.2019 – Aprobarea contractelor – cadru de prestari servicii In zona de administrare portuara a serviciului de Transport Public Local de Calatori si Administrare Portuara Braila, km fluvial 170+875 – km fluvial 175+800.

HCLM nr. 282/27.10.2015 – Aprobarea inregistrarii si tinerii evidentei vehiculelor si utilajelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii, conform prevederilor OUG nr 195/2002

HCLM nr. 130/30.05.2014 – Inregistrarea §i tinerea evidentei mopedelor conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata ,
cu modificarile §i completarile ulterioare §i a H.G.R. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002

HCLM nr. 343/21.11.2008 – Organizarea si desfasurarea activitatii de Dispecerat Taxi in Municipiul Braila

Comentariile sunt închise.